Acties en aanbiedingen

PRIVACYVERKLARING 25 mei 2018 Frank Coolen Machines B.V.

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Frank Coolen Machines B.V.. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van  persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en onderhouden van de zakenrelatie met Frank Coolen Machines B.V. (verder te noemen “FCM”). Wanneer u iets koopt dan gebruiken we uw gegevens om het product mee te geven of af te leveren en voor de financiële afhandeling.

Als u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact vanuit FCM, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Als u zich via de website of op een andere manier opgeeft voor een activiteit van FCM (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor informatie), iets bestelt of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie.

Als uw organisatie klant of toeleverancier is van FCM, dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de aard van de relatie en daaruit voorkomende werkzaamheden of op grond van de wet. Daarnaast heeft FCM een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegeven verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen activiteit of anderszins) aanvullende informatie te sturen over FCM zolang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens. Sommige gegevens zijn daarbij verplicht (lees: noodzakelijk) voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief en facturen, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen en/of leveren van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties dat diensten bij FCM afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van FCM beter kunnen invullen.

Bijzondere en strafrechtelijke gegevens

FCM verzamelt geen bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid of geloof. Strafrechtelijke persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over strafrechtelijke veroordelingen.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart FCM de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal FCM de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij FCM op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gegevens over gebruik van de websites

Onze website wordt gehost en beheerd door Syveon. Hiervoor heeft FCM een verwerkersovereenkomst afgesloten met Syveon. Meer informatie over verwerkers-overeenkomsten is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op onze website zijn ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt FCM geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop derden met (persoons)gegevens omgaan.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als je je browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op je computer blijven staan als je ze niet verwijdert. Je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen.

We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Naast functionele cookies plaatsen we ook een niet-functionele cookie. Deze is niet nodig voor het goed laten functioneren van de website maar hierdoor kunnen we bezoek meten.

Nieuwsbrief

U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van FCM. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt beheerd door een gerenommeerde mailing list provider. Deze provider beheert de data binnen de EU en houdt zich aan de geldende wetten.

Uitnodigingen en overige mailings

Als u contactpersoon bent bij uw organisatie, deelneemt aan een activiteit van FCM of als u informatie aanvraagt, kunnen we uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante activiteiten, dienstverlening, producten etc. U kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door zich direct af te melden of contact op te nemen met ons e-mailadres monique@frankcoolen.nl

Verstrekkingen aan derden

FCM verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van FCM bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de nieuwsbriefbeheerder, CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder)

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk en per e-mail op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Als u meer informatie wilt over FCM, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neemt u dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de Nationale Privacytoezichthouder.

Frank Coolen Machines B.V.
Biesstraat 59
6093 AC HEYTHUYSEN
0475 – 498300

Rechten van de persoon van wie persoonsgegevens zijn verwerkt bij FCM

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FCM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met FCM.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. FCM adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 25 mei 2018.